top icon umformschmierstoffe raziol zibulla sohn gmbh iserlohn komplett schmal 4

Oleje do obróbki plastycznej

Niskoaromatyczne i ubogie w mgłę olejową

 

Bezchlorowe oleje do obróbki plastycznej Raziol składają się ze specjalnie rafinowanych olejów mineralnych lub syntetycznych, ewentualnie natywnych estrów z polarnymi i wysokociśnieniowymi dodatkami (EP). Doskonałe właściwości smarne i bardzo zrównoważony poziom dodatków przyczyniają się do bardzo długiego okresu żywotności tłoczników i narzędzi do obróbki plastycznej.

Staranny wybór niskoaromatycznych i ubogich w mgłę olejową składników substancji powoduje polepszenie środowiska pracy.

  Środki smarowe do obróbki plastycznej Raziol - oleje do obróbki plastycznej

 

 

 Środki smarowe do obróbki plastycznej Raziol - oleje do obróbki plastycznejŚrodki smarowe do obróbki plastycznej Raziol - oleje do obróbki plastycznej