header raziol service 4

Serwis firmy Raziol

 

Serwis firmy Raziol - to oznacza kompleksową obsługę klienta! Niezależnie od tego, czy są to instalacje systemów, uruchomienia, naprawy, serwisowanie, konserwacja czy szkolenia dla pracowników. Możesz na nas polegać!

 

Nasz zespół serwisowy składa się z doświadczonych techników serwisowych z fachową wiedzą z zakresu mechaniki i elektryki, którzy w rzetelny i kompetentny sposób odpowiedzą na wszelkie pytania związane z czynnościami serwisowymi.

W ścisłej współpracy z naszymi kierownikami projektów, konstruktorami i pracownikami działu sprzedaży, zespół serwisowy Raziol jest w stanie szybko i niezawodnie reagować na wszystkie wyzwania i problemy, aby znaleźć dla Ciebie optymalne rozwiązanie.

Czy Twoja firma znajduje się w innym kraju? Nie ma problemu. Nasi technicy serwisowi są dostępni dla klientów na całym świecie, aby świadczyć usługi naszym klientom- niektórzy są nawet wielojęzyczni.


Portfolio naszych usług serwisowych Raziol obejmuje następujące zadania:

 

1.Instalowanie urządzeń natłuszczających
-Fachowy montaż żądanej techniki aplikacyjnej-

2.Nadzorowanie instalacji
-Kompetentne wdrożenie Twoich pracowników w obsługę instalacji technicznej-

3.Uruchomienie urządzeń natłuszczających
-Uruchomienie montowanych przez nas lub klienta urządzeń natłuszczających-

4.Asystowanie przy produkcji naszych klientów
-Towarzyszymy Ci w trakcie początkowych etapów pracy z naszą instalacją techniczną

5.Inspekcja, konserwacja, utrzymywanie
-Dla bezpieczeństwa procesu produkcyjnego

6.Wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia z zakresu produktów Raziol
-Nauka bezpiecznego i prawidłowego obchodzenia się z produktami Raziol

7.Wsparcie telefoniczne (pomoc w rozwiązywaniu problemów, pogłębianie wiedzy)
-W razie jakichkolwiek pytań lub życzeń jesteśmy zawsze pod ręką

  

 

1.Instalowanie urządzeń natłuszczających

-Fachowy montaż żądanej techniki aplikacyjnej-

Naszych techników serwisu wyróżnia wieloletnie doświadczenie w dziedzinie instalacji maszyn i urządzeń. Zespół serwisowy firmy Raziol pracuje przy montażu instalacji na całym świecie.  Z reguły montaż urządzenia natłuszczającego (naoliwiania kontaktowego, naoliwiania bezkontaktowego) przy istniejącej instalacji klienta zajmuje dwóm technikom serwisowym firmy Raziol jeden tydzień.
Poszczególne elementy zostają połączone za pomocą kabli elektrycznych, pneumatycznych/hydraulicznych i rurociągów zgodnie z wymaganiami klienta. Interfejsy do klienta są przy tym przygotowane i w razie potrzeby testowane pod kątem oczekującego jeszcze uruchomienia.

 

 

2.Nadzorowanie instalacji

-Kompetentne wdrożenie Twoich pracowników w obsługę instalacji technicznej-

Pod kierownictwem naszego personelu serwisowego nadzorowany montaż instalacji jest w dużej mierze przeprowadzany przez personel obsługi klienta. Z reguły klient oddaje do dyspozycji elektryka i mechanika, którzy montują instalację instruowani i wspierani przez naszych techników serwisowych. Równocześnie z montażem instalacji personel serwisowy jest przez nasz zespół serwisowy szkolony.

 

 

3.Uruchomienie urządzeń natłuszczających

-Uruchomienie montowanych przez nas lub klienta urządzeń natłuszczających-

Podczas uruchamiania urządzenia natłuszczającego nasi technicy serwisowi testują interfejsy systemu klienta dla nowego urządzenia natłuszczającego.
Nie ma zatem znaczenia, czy instalacja systemu jest wykonywana przez firmę Raziol, czy przez klienta.

Następujące interfejsy są testowane przez nasz zespół serwisowy:
Elektryczne:
Przyłącza, połączenia, czujniki, wtyczki itd.
Mechaniczne:
Odległości, linie przejścia materiału, orurowanie itd.
Pneumatyczne:
Przyłącza, ułożenie węży, szczelność itd.
Oprogramowanie:
Sygnały poprzez Profibus, Ethernet, Profinet itd.

W ramach uruchamiania urządzenie naoliwiające jest ustawiane zgodnie z wymaganiami klienta. Ponadto personel klienta otrzymuje krótki instruktaż z zakresu obsługi urządzenia.

 

 

4.Asystowanie przy produkcji naszych klientów

-Towarzyszymy Ci w trakcie początkowych etapów pracy z naszą instalacją przemysłową-

Potrzebujesz wsparcia w obsłudze instalacji przemysłowej Raziol? Asystując przy produkcji nasi technicy serwisowi dbają o prawidłową działanie i zgodną z przeznaczeniem obsługę instalacji przemysłowej Raziol. Można wówczas pogłębić umiejętności nabyte w trakcie uruchamiania i szkolenia.

 

 

5.Instalowanie urządzeń natłuszczających Inspekcja, konserwacja, utrzymywanie

-Dla bezpieczeństwa procesu produkcyjnego-

Chcesz uniknąć nieplanowanych przestojów swojej instalacji przemysłowej? Możesz to osiągnąć dzięki regularnej kontroli/konserwacji przez nasz zespół serwisowy Raziol. Sprawdzamy funkcje i ustawienia Twojego urządzenia naoliwiającego i zapewniamy fachową ocenę. Istniejące uszkodzenia systemu zostaną odpowiednio wcześnie wykryte i mogą być niezwłocznie usunięte. Chętnie też poinformujemy Cię o późniejszym serwisowaniu Twojej instalacji przemysłowej, w Twojej firmie lub w naszej siedzibie. Dysponujesz ustanowioną przez nas instalacją ATEX (z ochroną przeciwybuchową)? Urządzenia te są konserwowane i naprawiane przez nas zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji (BetrSichV). Ich kontrola i konserwacja muszą być przeprowadzane co najmniej raz na trzy lata. Na życzenie uwzględnimy w naszym programie konserwacji również sprzęt konkurencji. W tym kontekście można również zawierać umowy serwisowe, w których konserwacja jest przeprowadzana w cyklu dwuletnim.

 

 

6.Wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia z zakresu produktów Raziol

-Nauka bezpiecznego i prawidłowego obchodzenia się z produktami Raziol-

Nasz dział serwisowy oferuje kursy szkoleniowe, które pozwalają lepiej zrozumieć naszą instalację przemysłową. W ten sposób możesz budować i pogłębiać swoją wiedzę na temat funkcji naszego systemu i jego poszczególnych komponentów. Szkolenia te mogą odbywać się zarówno w siedzibie klienta, jak i bezpośrednio w naszej siedzibie i mogą być przeprowadzane dla różnych grup docelowych (operator urządzenia, konserwator (mechanik i/lub elektryk)). Standardowo szkolenia są przeprowadzane w języku niemieckim i angielskim. Inne języki są możliwe na życzenie.

 

 

7.Wsparcie telefoniczne (pomoc w rozwiązywaniu problemów, pogłębianie wiedzy)

-W razie jakichkolwiek pytań lub życzeń jesteśmy zawsze pod ręką-

Masz pytania dotyczące działania urządzenia natłuszczającego? Potrzebujesz pomocy przy rozwiązywaniu problemów? A może chcesz uzgodnić termin montażu i/lub konserwacji?
Nasz zespół wsparcia telefonicznego chętnie udzieli porad przez telefon lub pomoże w lokalizacji błędów, zależnie od typu urządzenia, również online.

Możesz skontaktować się z nami w dni powszednie w godzinach 8:00 – 17:00 pod następującym numerem telefonu: +49 2374 5000-0.