top icon kontaktbeölung raziol zibulla sohn gmbh iserlohn schmal 10

Zasada i dozowanie

 

Ilość oleju Q: Wskazuje jakościowy przebieg oddawania oleju przez walce natłuszczające na materiał klienta

Ilość oleju Qkonieczne: Wymagana przez klienta ilość oleju Q konieczne, wynika z ilości oleju, która musi zostać naniesiona równomiernie na całej szerokości taśmy i długości posuwu, niezależnie od ilości skoków maszyny do obróbki plastycznej.

 

Ilość oleju Qśrednie: Odpowiada arytmetycznej wartości średniej rzeczywiście doprowadzonej ilości oleju

 

 

Dozowanie sterowane impulsowo

   Zasada dozowania oleju

 

Elektryczny impuls oleju IÖl : Przy zwykłym rodzaju sterowanego impulsowo dozowania dany wałek natłuszczający jest zasilany olejem przez sterowany elektrycznie zawór olejowy.
Sterowanie dozowaniem przełącza zawór olejowy zależnie od skoku.

Czas załączenia t0: W trakcie czasu załączenia te olej płynie do wałka natłuszczającego.

Czas przerwy tp: Podczas czasy przerwy tp dopływ do wałka olejowego zostaje przerwany przez zamknięcie zaworu.

Podsumowanie:Ze względu na czas przerwy tp spada stopień nasycenia w obrębie wałka natłuszczającego, a tym samym ilość oleju, która jest oddawana przez niego na materiał.
Aby naniesiona przez wałki ilość oleju nie spadła poniżej ilości wymaganej przez klienta, przy zwykłych, sterowanych impulsowo układach dozowania doprowadzana musi być ciągle większa ilość oleju, niż to konieczne.

Systemy dozowania z zaworami elektromagnetycznymi - dozowanie sterowane impulsowo Q = f(IÖ, te, tp, n) Q średnie >> Q konieczne

 

 

Integracja pompy dozującej

  Zasada dozowania oleju

 

Poprzez integrację bardzo precyzyjnych pomp dozujących walce natłuszczające są zasilane w sposób ciągły jednakową ilością oleju.

Systemy mikrodozowania i jednostki do precyzyjnego dozowania - integracja pomp dozujących: Q = f(Q konieczne, n) Q średnie ~ Q konieczne